Значението на операцията

Разгледайте два основни аспекта - редица жизнени ситуации, в които всеки трябва да има известни познания от областта на хирургията.

Поща за комуникация: surgeon-live@yandex.ru